Voor al uw taxi opleidingen

Copyright © taxi-idee 2013 Alkmaar

Welkom.

Wie zijn wij.

Wat doen wij.

Wat kunnen wij.

Contact.

Nieuws.

Praktijk examen
Inleiding.
Je hebt ervoor gekozen taxichauffeur te worden. Een mooi, dynamisch en veeleisend beroep.
Vroeger werd het vak vaak ‘erbij’ gedaan maar inmiddels is het net als vrachtwagen- of buschauffeur een ‘echt’ beroep geworden. Dus ook met een echte beroepsopleiding.
De hoge eisen die aan een taxichauffeur worden gesteld op allerlei gebieden zullen op twee manieren getoetst worden:
• een theoretische toets waarin zaken aan de orde komen als verkeers- en wetskennis, sociale vaardigheden enz.
• een praktische toets waarin zaken zoals het veilig, comfortabel en milieubewust rijden aan de orde komen.

Ook worden typische taxi-vaardigheden zoals bijvoorbeeld het op gang houden van een onderhoudend gesprek met de klant en het invullen van het schadeformulier getoetst. Deze handleiding bij de praktijkopleiding tot taxichauffeur zal je een helpende hand bieden bij het behalen van je taxidiploma. Men treft er verschillende onderwerpen in aan die je natuurlijk samen met je taxi instructeur zult gaan behandelen. Ook tref je onderwerpen aan die zich lenen voor zelfstudie. Zelfstudie is een belangrijk deel van deze praktijkopleiding.
Je instructeur zal je suggesties geven waar je middels zelfstudie mee zal moeten bezig houden.
Als je meerdere praktijkcursusdagen hebt dien je deze natuurlijk weer mee te nemen naar de praktijkles.
We wensen je heel veel succes met het behalen van je diploma en natuurlijk veel veilige taxi-kilometers!
Het praktijkexamen.
Het is van groot belang dat je op tijd bent voor je examen. Je docent heeft je de datum en de tijd al doorgegeven of je hebt zelfs al je examenoproep ontvangen. Wanneer iets omtrent de tijd of datum je niet duidelijk is kun je altijd contact opnemen met je opleider of met de organisatie waar je staat ingeschreven of bent aangemeld. Zorg dat je minimaal 15 minuten van tevoren aanwezig bent op de examen locatie. Wanneer je te laat komt kan het examen niet doorgaan en wordt het geannuleerd. Restitutie van examengeld is niet mogelijk. Zorg voor correcte kleding en een geschoren gezicht. De examinator zal zich tijdens de rit als klant gaan gedragen en van jou wordt dus verwacht dat je je als (professionele!) taxichauffeur gedraagt. Je opleider zal voor een representatief voertuig zorgen en een goed werkend Tom-Tom of ander navigatiesysteem. Het telefoonnummer van je praktijkopleider i.v.m. eventuele vragen is belangrijk om bij je te hebben.
Het praktijkexamen Taxi bestaat uit vier onderdelen:
Let op : nieuw vanaf 1 januari 2013
• Kennismaking met de examinator, zijn uitleg over het examen, het controleren van het rijbewijs  en de oproep
• Het aanrijden van een bekend object, opgegeven door de examinator (zonder kaart en/of   navigatie)
• Het aanrijden van een adres vanaf het object opgegeven door de examinator (met kaart of      navigatie)
• Het terugrijden naar de examenlocatie door middel van opdrachten van de examinator.
Welke objecten moet u weten in en om Alkmaar en deze zonder kaart en/of navigatie aan te rijden:
Alkmaar
Broeker veiling
Museumweg 2
Broek op Langedijk

Medisch Centrum Alkmaar
Wilhelminalaan 12
Alkmaar

Il Primo Skiclub
Zwarteweg 4
Bergen

Restaurant Alkmaarse Poort
Omval 72
Alkmaar

Cool kunst en cultuur
Coolplein 1
Heerhugowaard
De kennismaking (ongeveer 5 minuten), hier wordt je rijbewijs gecontroleerd.
Het moet geldig zijn, mag niet zijn doorgescheurd en er mogen ook geen veranderingen in zijn aangebracht. Wanneer dit wel het geval is zal het examen niet doorgaan; het examengeld wordt niet terugbetaald. Als je rijbewijs dus niet in orde is moet je dat snel opnieuw aanvragen bij je gemeentehuis of deelraad.
Houdt er rekening mee dat het minimaal 5 werkdagen duurt voor je weer een nieuw, geldig rijbewijs hebt! Ook dien je hier je examenoproep te overhandigen aan de examinator. Het kan zijn dat je deze zelf al hebt gekregen van je theorieopleider, het is ook mogelijk dat je praktijkinstructeur deze in zijn bezit heeft. Een stratenboekje en navigatie is altijd aanwezig in het voertuig van de (Taxi-Idee) opleider.
Het “aanrijden” van de drie opdrachten (ongeveer 3 x 20 minuten).
Na de kennismaking gaan we naar het taxi-lesvoertuig toe.
Hier aangekomen stelt de examinator enkele vragen over het voertuig.
Een handig rijtje hiervoor is het volgende: (BRAVOKS)
B- Banden (spanning, karkasbreuk, profieldiepte)
R- Ramen, spiegels (schoon, heel)
A- Accu (waar zit deze, aansluitingen en bevestiging correct?)
V- Verlichting (moet het allemaal doen; weten hoe je een lampje vervangt)
0- Olie (motoroliepeil kunnen controleren; weten waar je de olie bij vult)
K- Koelvloeistof niveau (hoe en waar bijvullen)
S- Schades (opmerken, registreren)
Hierna zal de examinator, die de rol aanneemt van taxiklant, rechts achterin instappen. Hierbij moet je hem de veiligheidsgordel aangeven !!
Je instructeur zal wanneer hij meerijdt met het examen links achterin gaan zitten. Zorg dat voor het examen de Tom-Tom of navigatie gemonteerd is en je stoel en je spiegels goed zijn afgesteld. De examinator gaat je nu het object aangeven waar je hem naar toe moet brengen. Je mag voor het vinden van dit object geen van alle denkbare hulpmiddelen gebruik maken.
Bij de 2e opdracht, van het object naar het opgegeven adres mag je wel een hulpmiddel zoals navigatie of stratenboekje gebruiken. Als je niet met de Tom-Tom of navigatie wil werken omdat je het uit het hoofd weet te vinden is dat geen enkel probleem. Verstandig is het adres op te zoeken in je stratenboekje en vervolgens in te stellen op de Tom-Tom of andere navigatie. Je weet dan in welke buurt, waar het adres zich bevindt én je kan voor het laatste gedeelte van de rit de Tom-Tom gebruiken. Het is geheel aan jezelf hoe gebruik te maken van alle hulpmiddelen. Als je het adres uit je hoofd weet kun je natuurlijk ook zonder hulpmiddelen naar het adres toe rijden, maar zorg wel dat je zeker weet dat het de meest efficiënte route is! Tijdens de 2e ritopdracht mag je best 1 keer (veilig!) stoppen om in je stratenboekje te kijken. Tijdens het rijden mag je dus absoluut niet in je boekje kijken! Als je ergens verkeerd rijdt hoeft dat ook geen ramp te zijn: geef wel duidelijk aan de klant aan dat je ergens fout gereden bent en vertel hem dat je dat in de ritprijs zult verrekenen. Het is wél een ernstige fout als je niet uit jezelf deze fout kenbaar maakt bij de examinator. Tijdens de rit gedraag je je professioneel en laat je zien dat je als taxichauffeur tegen alles bestand bent. Je bent in staat een conversatie op gang te houden en tegelijkertijd veilig deel te nemen aan het verkeer. De examinator beoordeelt je niet alsof je voor het eerst je rijbewijs haalt. Hij let echter wel goed op of je rekening houdt met het overige verkeer; met name fietsers en voetgangers. Verkeersregels dien je vanzelfsprekend te respecteren! Het “terugrijden” naar de examenlocatie (ongeveer 20 minuten). Na het arriveren op het opgegeven adres rijd je volgens de opdrachten van de examinator terug naar de examenlocatie. Dit kan zijn ‘linksaf, rechtsaf’ maar ook ‘volg de borden naar!! Vanzelfsprekend doe je dit ook veilig en vlot. Tijdens de rit kan de examinator je de opdracht geven te stoppen en enkele vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over het schadeformulier maar is ook mogelijk dat hij dit doet wanneer je weer terug bent.
Tijdens de theorieopleiding is hier een hoofdstuk aan gewijd. Na deze bevraging krijg je direct van de examinator de uitslag van het examen en vertelt hij je dan ook wat de verdere stappen zijn om je chauffeurskaart te verkrijgen.
Professionele rijstijl, energiezuinig en sociaal rijgedrag.
De basis voor een geslaagde taxirit en dus ook voor het slagen voor je praktijkexamen is het toepassen van de juiste rijstijl. Schokkerig, te langzaam, roekeloos zijn allemaal begrippen die bij een goede taxichauffeur niet voor mogen komen. Een taxichauffeur moet zo’n rijstijl hebben dat de klant en de overige weggebruikers zich daar prettig bij voelen. De klant met haast, op weg naar Schiphol moet zich prettig voelen, maar die mevrouw die op het punt staat te bevallen ook. Logisch is natuurlijk ook dat iemand die net het ziekenhuis mag verlaten na een rugoperatie zich niet prettig voelt bij een lancering vanaf een snelheidsdrempel.
Beoordeling en advies.
Je taxi-instructeur zal je rijstijl op al deze facetten beoordelen. Hij zal zijn opmerkingen registreren. Ook zal hij -zonodig- een zelfstudie-advies toevoegen. De bedoeling is dan dat je direct (dus niet één dag voor je examen!) deze adviezen gaat toepassen in je eigen rijstijl.
Ritprijs uitrekenen.
Je moet ook (globaal) kunnen uitrekenen wat de ritprijs zou zijn van bijvoorbeeld het ene naar het andere object. op de TomTom of navigatie kun je altijd zien hoeveel kilometer de afstand is en hoeveel tijd je globaal onderweg bent. Het gaat niet om het exacte bedrag maar om het principe. Je moet weten hoe je het kunt uitrekenen als de klant hierom vraagt. Zie voorbeeld
Ritprijs uitrekenen na 1 april 2012
Voorbeeld:
Klant stapt in de taxi, de afstand naar het adres is ca. 8 Km en ongeveer 20 minuten rijden.
Instaptarief € 2,83
Km. Prijs € 2,08
Prijs per minuut € 0,34
€ 2,83 + 8 x €2,08 + 20 x €0,34 = € 2,83 + € 16,64 + € 6,80 = Totaal € 26,27
Let op: het wacht tarief: 39,98
Voor de snelheid kun je gemiddeld aanhouden ca. 30 Km per uur binnen de bebouwde kom en ca. 55/60 Km per uur buiten de bebouwde kom. De examinator kan je ook nog vragen stellen over de omgang met de klant tijdens de rit. Hij kan je bijvoorbeeld vragen hoe te handelen bij bijvoorbeeld een lekke band. Uitgangspunt bij al deze vragen is natuurlijk dat ‘de klant koning is’. Dus kom je vanzelf uit op het goede antwoord: Je overlegt met de klant of hij kan en wil wachten tot je de band vervangen hebt, of dat je een collega de rit laat overnemen. Maak altijd de klant deelgenoot van wat er in de taxi gebeurt. Voor een klant is het heel irritant als hij genegeerd wordt en er voor hem beslist wordt! Verplaats je dus bij beantwoording van deze eventuele vragen in de rol van de taxiklant en bedenk dat je een dienstverlenend beroep zult gaan uitoefenen!
De uitslag.
Als al deze onderdelen zijn afgerond hoor je direct de uitslag van het examen. Als je geslaagd bent vertelt de examinator of opleider je de te volgen procedure om je chauffeurskaart te verkrijgen. Direct na de uitslag moet je contact opnemen met je opleider. In veel gevallen heeft deze al afspraken voor je gemaakt met een aanstaande werkgever. In ieder geval moet je hem bellen om de uitslag aan hem door te geven. Hij vertelt je de te volgen stappen. Helaas kun je voor dit examen ook zakken, als dit aan de orde is kun je altijd je herkansen. Van de examinator krijg je duidelijk te horen wat er niet helemaal in orde was, dus weet je precies waar je wat meer aandacht moet besteden voor het volgende examen.